Policy för hantering av personuppgifter för dig som tar emot Joylifes informationsbrev

I den här policyn kallas Joylife Healthcare AB med orgnr: 556803-9985 för Joylife. Den här informationen ges till dig som användare av Joylifes bokningssystem, för att säkerställa din rätt till information enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Joylife är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas i systemet. Det innebär att Joylife har ansvar för de personuppgifter vi lagrar om dig.

Ändringar i denna policy

Ändringar och uppdateringar i denna policy publiceras på den här sidan.

Kontaktuppgifter

Joylifes DPO (Dataskyddsombud)
Om Du vill kontakta Joylifes DPO så når du denne på följande e-post: info@joylife.se

Vad är syftet?

Huvudsyftet med insamling av dina personuppgifter är att ge dig möjlighet att ta del av de nyhetsbrev som Joylife distribuerar. Joylife hanterar dina personuppgifter endast efter ditt medgivande.

Hur samlas uppgifterna in och vad sparar Joylife för uppgifter om mig?

De personuppgifter vi registrerar och lagrar är:
Ditt namn och din e-postadress

Vi hämtar in uppgifterna på följande sätt:
När du själv anmäler dig som mottagare av Joylifes Nyhetsbrev
När du själv registrerar dig som användare i Joylifes bokningssystem
När du kontaktar Joylife för att få hjälp att göra en bokning.

Vad har jag för rättigheter till mina sparade personuppgifter?

Du har rätt att få de uppgifter vi lagrar om dig korrigerade
Du har rätt att bli glömd
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.

Kontakta Joylife på info@joylife.se om du vill ha hjälp att korrigera dina uppgifter, om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig.
Vill du bli ”Glömd” Klickar du på länken för att bli avregistrerad i nyhetsbrevet.

Vem har tillgång till mina personuppgifter hos Joylife?

Du själv
Administratörer av nyhetsbreven inom Joylife
Mailchimp

Hur lagras mina uppgifter och kan den överföras till tredje part?

Joylife använder följande personuppgiftsbiträden för nyhetsbrev
Mailchimp (distribution av nyhetsbrev)

Den personliga data som finns i systemet lagras endast inom EU.
Personinformationen kommer primärt att användas i syfte att distribuera våra nyhetsbrev till dig
Joylife lagrar din personliga data i systemet under den tid du själv önskar. Om du begär det kommer dina uppgifter raderas.
Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.